Mijoč, N. (2007) „Projektna metoda v izobraževanju“, Andragoška spoznanja, 13(3), str. 19–25. doi: 10.4312/as.13.3.19-25.