“Delavnica za moške in ženske ali s tresorjem do poslovne prosvetljenosti” (1995) Andragoška spoznanja, 1(1-2), p. 65. doi:10.4312/as.1.1-2.65.