Mirčeva, J. in Radovan, M. (2015) „Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 20(4), str. 13–22. doi: 10.4312/as.20.4.13-22.