“Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja” (2015) Andragoška spoznanja, 20(4), pp. 13–22. doi:10.4312/as.20.4.13-22.