“Zeleno izobraževanje na ljudski univerzi v Ajdovščini” (2015) Andragoška spoznanja, 21(1), p. 127. doi:10.4312/as.21.1.127.