“DEMOLA - Globalni primer dobre prakse za inovacije in prenos znanja v prakso” (2015) Andragoška spoznanja, 21(1), pp. 123–124. doi:10.4312/as.21.1.123-124.