“Utrinek iz imigrantske šole v Atenah” (2015) Andragoška spoznanja, 21(1), pp. 125–126. doi:10.4312/as.21.1.125-126.