“Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo” (2015) Andragoška spoznanja, 21(2), pp. 9–27. doi:10.4312/as.21.2.9-27.