Jelenc Krašovec, S. (2015) „Izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev – mednarodna primerjava“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 21(2), str. 29–46. doi: 10.4312/as.21.2.29-46.