Muršak, J. in Radovan, M. (2015) „Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc“, Andragoška spoznanja, 21(2), str. 47–64. doi: 10.4312/as.21.2.47-64.