Mijoč, N. in Mistral, L. (2006) „Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba?“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 12(1), str. 38–48. doi: 10.4312/as.12.1.38-48.