“Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba?” (2006) Andragoška spoznanja, 12(1), pp. 38–48. doi:10.4312/as.12.1.38-48.