Jelenc, Z. (2006) „Več pozornosti v našemu strokovnemu izrazju“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 12(3), str. 76–79. doi: 10.4312/as.12.3.76-79.