“Učenje za družino” (1995) Andragoška spoznanja, 1(3-4), pp. 5–8. doi:10.4312/as.1.3-4.5-8.