“lzobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo” (1995) Andragoška spoznanja, 1(3-4), pp. 15–18. doi:10.4312/as.1.3-4.15-18.