“Usposabljanje učiteljev za razvijanje komunikacijskih spretnosti” (1995) Andragoška spoznanja, 1(3-4), pp. 27–29. doi:10.4312/as.1.3-4.27-29.