“Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju” (1995) Andragoška spoznanja, 1(3-4), pp. 33–38. doi:10.4312/as.1.3-4.33-38.