“Ženske in migracije” (2015) Andragoška spoznanja, 21(3), pp. 23–37. doi:10.4312/as.21.3.23-37.