“Spodbujanje medkulturnega dialoga” (2015) Andragoška spoznanja, 21(3), pp. 75–80. doi:10.4312/as.21.3.75-80.