Berčnik, S. (2006) „Neformalno izobraževanje dijakov in izobraževalne naloge družine“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 13(4), str. 48–59. doi: 10.4312/as.13.4.48-59.