“Izobraževalni program »UŽU Izzivi podeželja« v luči socialnega kapitala” (2012) Andragoška spoznanja, 18(3), pp. 73–86. doi:10.4312/as.18.3.73-86.