Radovan, M. in Dinevski, D. (2012) „Digitalne razlike in e-izobraževanje“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 18(4), str. 37–44. doi: 10.4312/as.18.4.37-44.