“Dojemanje materinstva in starševstva skozi čas ‒ preliminarna študija” (2012) Andragoška spoznanja, 18(4), pp. 57–71. doi:10.4312/as.18.4.57-71.