Ličen, N., Tomšič, M. in Planinc, N. (2012) „Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 18(4), str. 74–87. doi: 10.4312/as.18.4.74-87.