“Standardizacija izobraževanja odraslih v Republiki Hrvaški” (2013) Andragoška spoznanja, 19(1), pp. 20–27. doi:10.4312/as.19.1.20-27.