Kump, S., Jelenc Krašovec, S. in Radovan, M. (2013) „Uporaba osebnega izobraževalnega načrta v formalnem izobraževanju odraslih – rezultati evalvacijske študije“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 19(1), str. 28–44. doi: 10.4312/as.19.1.28-44.