Mirčeva, J. (2013) „Izobraževanje za toleranco, sožitje in skupni razvoj“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 19(2), str. 5–7. doi: 10.4312/as.19.2.5-7.