Mikulec, B. (2015) „Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 21(4), str. 7–19. doi: 10.4312/as.21.4.7-19.