“Razvoj neformalnega izobraževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze” (2015) Andragoška spoznanja, 21(4), pp. 21–35. doi:10.4312/as.21.4.21-35.