“Kritični pogled na upravljanje kulturne različnosti v delovnih okoljih v Sloveniji” (2015) Andragoška spoznanja, 21(4), pp. 69–82. doi:10.4312/as.21.4.69-82.