Govekar Okoliš, M. . in Gruden, U. (2011) „Ugotovitve in spoznanja z izobraževanja mentorjev za praktično usposabljanje študentov“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 17(1), str. 62–73. doi: 10.4312/as.17.1.62-73.