“Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj” (2011) Andragoška spoznanja, 17(3), pp. 73–84. doi:10.4312/as.17.3.73-84.