“IZOBRAžEVANJE Z ZABAVO Edutanement- nov izraz s strokovnih konferenc in iz novejše literature” (2005) Andragoška spoznanja, 11(2), pp. 5–6. doi:10.4312/as.11.2.5-6.