“Podjetniško v izobraževanje. Za večji zamah podjetniškega gibanja potrebujemo več izobraževanja” (2005) Andragoška spoznanja, 11(3), pp. 30–36. doi:10.4312/as.11.3.30-36.