Šulak, T. (2005) „Vseživljenjsko učenje v in vseživljenjsko v izobraževanje. Sodobna pedagogika 2/2005 (tematska številka)“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 11(3), str. 88–89. doi: 10.4312/as.11.3.88-89.