“Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih” (2005) Andragoška spoznanja, 11(4), pp. 31–46. doi:10.4312/as.11.4.31-46.