Jelenc, Z. (2004) „Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 10(4), str. 40–49. doi: 10.4312/as.10.4.40-49.