“Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko” (2004) Andragoška spoznanja, 10(4), pp. 40–49. doi:10.4312/as.10.4.40-49.