“Učinki vpeljevanja modela kakovosti POKI na šolo” (2004) Andragoška spoznanja, 10(4), pp. 50–57. doi:10.4312/as.10.4.50-57.