“Razgrnimo skrivnosti disleksije. Odlike in težave ljudi s posebnimi sposobnostmi” (2004) Andragoška spoznanja, 10(1), pp. 25–36. doi:10.4312/as.10.1.25-36.