“Most do izobrazbe. Izobraževalni program za odrasle z desetimi ali manj leti šolanja” (2004) Andragoška spoznanja, 10(1), pp. 48–56. doi:10.4312/as.10.1.48-56.