“Od e-izobraževanja k m-izobraževanju” (2003) Andragoška spoznanja, 9(1), pp. 3–4. doi:10.4312/as.9.1.3-4.