Klemenčič, S. (2011) „Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 17(4), str. 5–10. doi: 10.4312/as.17.4.5-10.