“Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih” (2011) Andragoška spoznanja, 17(4), pp. 5–10. doi:10.4312/as.17.4.5-10.