Možina, T. (2011) „Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 17(4), str. 23–43. doi: 10.4312/as.17.4.23-43.