Bregar, L. (2011) „Trendi v e-izobraževanju ter dejavniki uspešnega in učinkovitega vpeljevanja v izobraževanje odraslih v Sloveniji “, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 17(4), str. 44–59. doi: 10.4312/as.17.4.44-59.