“Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001” (2003) Andragoška spoznanja, 9(2), pp. 75–76. doi:10.4312/as.9.2.75-76.