“Psihološko-didaktični vidiki tutorske podpore v e-izobraževanju” (2011) Andragoška spoznanja, 17(4), pp. 73–82. doi:10.4312/as.17.4.73-82.