Krajnc, A. (2010) „Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem“, Andragoška spoznanja. Ljubljana, SI, 16(1), str. 10–22. doi: 10.4312/as.16.1.10-22.