“Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem” (2010) Andragoška spoznanja, 16(1), pp. 10–22. doi:10.4312/as.16.1.10-22.